Príspevky

Editované kapitoly - DRAČIA PERLA

Moji milí čitatelia,
nastala chvíľa EDITÁCIE príbehu Dračia perla do knižnej podoby.

Podľa toho, ako sa mi podarilo upraviť prvú kapitolu - kde som toho fákt veľa doplnila 😇 tak som sa rozhodla vám sem dať tento článok, ktorý budem republikovať, v prípade, keď sa na zoznam upravených kapitol pridajú nejaké nové (aby ste nemuseli samy stolkovať, či som zmenila staré kapitoly).

Takže ak máte chuť, tuto je zoznam (pozor, bude ako obsah v knižnej podobe - teda veľa častí sa pospája!)

Upútavka
Kapitola I - Únos (časť 1, časť 2)
Kapitola II - Kliatba (časť 1, časť 2, časť 3)

DRAČIA PERLA - Útek

Obraz
Mladík v tom pustil Moniku, ktorá padla na kolená. Hlava sa jej točila, ale cítila, že sa jej podarilo dať Tornovi znamenie. Lenže ten jediný moment nepozornosti stačil veštici, aby prekročila jej bariéru. Dievčina ju síce nemienila nechať ísť tak ľahko a poručila rastline, aby ju spútala. No v okamihu, keď sa jej vetvy dotkli pokožky veštice, preblesla Monikiným telom rovnaká elektrizujúca bolesť ako jej burinou - prehrala.
Dievčina sa v tom vytrhla zo svojich myšlienok. Jej pohľad spočinul na Renovi, ktorý mal ruky na jej pleciach a triasol ňou. “Čo robíš?” pozrel na ňu prísne a zároveň nechápavo. “Snažila som sa zdržať vešticu, ale už je nám v pätách,” odvetila ťažko vydýchnuc a Ren jej pomohol na nohy. Monika si všimla, že neďaleko nich ležalo mŕtve telo muža, ktorý vyhlásil poplach. Jeho výkrik privolal ďalšie stráže, ktoré boli na chodbe. Nina s Alou si cez nich vpredu razili cestu a Kai sa tiež slušne bránil so zbraňou jedného z padlých mužov. Ľavou rukou tisol k sebe Astrin, kt…

DRAČIA PERLA - Astrin

Obraz
Mladík sa ešte chvíľu díval do očí dievčaťa, snažiac sa zistiť, či je skutočná, ale potom sa prevalil na bok a zaboril hlavu do dlaní. Monika sa na neho prekvapene pozrela a zdvihla sa zo zeme. Venovala rýchli pohľad Ale, ktorá sedela u mreží, kam ju poslala a ostrila uši, či náhodou nezačuje kroky veštice.
Dievčina sa otočila ku Kaiovi a mierne do neho kopla. “Čo teraz akože robíš?” prekrížila prísne ruky na hrudi.   “Už nemôžem,” vzdychol si zúfalo s tvárou stále v dlaniach. Monika si k nemu čupla a odtiahla mu ruky z tváre. “Viem, že Astrin je schopná ťa donútiť vidieť veci, ktoré chce, ale toto nie je ilúzia. Prosím ťa, ver mi. Veštica sa môže každú chvíľu vrátiť a ja tu už vtedy nechcem byť. Pred touto… komnatou, brlohom, či čo toto je… čaká tvoj brat, Ren.” Videla na jeho tvári, že jej chce veriť, ale zmenili mu vnímanie času a ten deň, ktorý strávil v zajatí mu prišiel ako oveľa dlhšia doba. Mučili ho nielen fyzicky, ale i psychicky - to, že ho brat prišiel zachrániť už na neho raz…

DRAČIA PERLA - Renov brat

Obraz
Dievčina musela vstúpiť hlbšie do miestnosti, aby videla aj niečo iné, než to oslňujúce biele svetlo. Keď tak urobila, zistila, že žiara vychádzala z veľkej studni s hustou striebornou tekutinou. Okolo studne boli zaprášené poličky plné tmavých fľaštičiek, ale i priehľadných veľkých sklenených nádob, v ktorých boli naložené končatiny nejakých tvorov. Moniku najviac zaujali zaváraninové fľaše na spodných poličkách, v ktorých boli rôzne telné tekutiny, pričom niektoré z nich sa pomaly pohybovali.
V tom za sebou dievčina začula ďalšiu ranu a prekrútila oči, keď videla, že Ren zase odletel od bariéry. No mladík to nemienil vzdať, vyskočil na nohy a začal nadávať na Moniku. Dievčina si uvedomila, že teraz, keď bola od neho ďalej, vôbec mu nerozumela - bariéra tlmila zvuky. Ala sa vybrala hlbšie do miestnosti a Monika ju opatrne nasledovala. Jaskynná miestnosť viedla do tmavej chodby, kde sa dievčina s desom stiahla k zemi, keď neďaleko uvidela postavu. Jej ruka automaticky vyletela do vzdu…

DRAČIA PERLA - Bariéra

Obraz
V momente, keď vstúpili do podzemnej chodby, udrel Monike do nosu strašný zápach vychádzajúci z cieľ väzňov. Bola to zmes nemytých ľudí, zvratkov a výkalov. Dievčinu úplne naplo a snažila sa nedýchať. Chodbou sa ozývali tiché vzlyky, a keď sa Monika opovážila otočiť pohľad k jednej z cieľ, odkiaľ trčala ženská ruka, uvidela dobitú nerozlišiteľnú tvár, ktorú pokrývala krv a špina. Toto miesto bolo viac vysvietené ako koridory v hrade, no svetlo mu dodávalo oveľa temnejší nádych. Utrpenie bolo viditeľné v každej kobke, do ktorej Monika nazrela. Väzni boli vždy po jednom, v neuveriteľne úzkom priestore, kde na podlahe bola akurát slama. “Vystri sa,” šepla jej skoro bez hlasu Nina a dievčina si uvedomila, že jej ramená padli - akoby sa jej telo snažilo schúliť a chrániť pred tou hrôzou, čo videli oči.
Monika sa opatrne narovnala, aby tým nepritiahla zbytočnú pozornosť stráží, keď jej v tom blízko nohy dopadol flusanec - ich skupina zastavila. “Škoda!” začal sa smiať šialene väzeň, ktorý mi…

DRAČIA PERLA - Nová zostava

Obraz
“Oly a Torn stoja v stráži pred Luciusovou komnatou - im dáme znamenie, že sa k nám majú pripojiť, až keď budeme u Kaia - nechceli sme zbytočne vzbudzovať pozornosť väčšou skupinou,” začal Ren oboznavovať Ninu s modifikovaným plánom. “Podľa Torna je môj brat väznený na druhom poschodí,” dodal vážne. “To nie je dobré,” skonštatovala žena pri pomyslení na vešticu. Následne prebehla pohľadom po Renovej výzbroji. “Vieš, kde presne je?” “Nie. Budeme to tam proste musieť dôkladne prehľadať,” zamračil sa nespokojne mladík. “Nemusíme,” usmiala sa Nina. “Predtým, než pôjdeme, necháš Alu, aby ti očuchala ruku - ako priamy potomkovia Zeleného draka máte s bratom špecifický pach. Len si zatiaľ obtieraj o seba tvoje ruky - akoby si si ich umýval, aby si prebil pach výzbroje, ktorú máš na sebe,” poučila Nina v rýchlosti Rena, ktorý okamžite poslúchol. “Takže pôjdeme do podzemia ako stráž, Crofita so psom a to všetko kvôli NEJ?” pozrel pochybovačne Ren na dievčinu u dvier. “Čo máš za problém?” hodila na…